ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در THR و SYZ
21:10 شب
19:10 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت
100,321,320
02133853
1 توقف در THR
21:10 شب
08:45 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 35 دقیقه
100,320
02709950
2 توقف در SYZ و THR
09:30 صبح
08:45 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 25 دقیقه
AT7,321,320
02959200
2 توقف در IFN و THR
19:25 عصر
10:45 صبح
کل زمان سفر 38 ساعت و 30 دقیقه
AT7,321,320
04155800
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند