ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در SHJ
20:50 شب
13:50 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 30 دقیقه
,
05192399
1 توقف در SHJ
14:50 ظهر
13:50 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
,
05192399
1 توقف در DOH
20:05 شب
10:35 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت
77W,788
10643032
1 توقف در DOH
20:05 شب
03:29 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 54 دقیقه
77W,359
10643032
1 توقف در DOH
20:05 شب
21:25 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 50 دقیقه
77W,77W
10867865
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند