ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در SHJ
20:55 شب
20:30 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 5 دقیقه
,
04812684
1 توقف در DOH
23:55 شب
10:40 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 15 دقیقه
320,321
06961840
1 توقف در DOH
23:55 شب
03:29 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 4 دقیقه
320,77L
07322793
1 توقف در DOH
23:55 شب
21:40 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 15 دقیقه
320,359
07322793
2 توقف در DXB و KWI
22:00 شب
14:10 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
321,320,320
20420740
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند