ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در FRA
18:45 عصر
00:35 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 50 دقیقه
32A,32A
05540218
بدون توقف
22:15 شب
02:30 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 15 دقیقه
332
06193000
1 توقف در FRA
18:45 عصر
12:00 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 15 دقیقه
32A,32A
07034500
2 توقف در MUC و FRA
20:20 شب
15:50 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
319,32A,32A
07808625
2 توقف در MUC و FRA
20:20 شب
15:50 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
319,320,32A
07808625
2 توقف در MUC و FRA
20:20 شب
12:00 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
319,320,32A
07808625
2 توقف در MUC و FRA
20:20 شب
15:50 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
319,320,32A
07808625
2 توقف در MUC و FRA
20:20 شب
15:50 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
319,319,32A
07808625
2 توقف در MUC و FRA
20:20 شب
15:50 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
319,32N,32A
07922750
1 توقف در CDG
19:30 عصر
02:15 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 45 دقیقه
319,320
08258987
1 توقف در CDG
19:30 عصر
18:20 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 50 دقیقه
319,321
08366587
1 توقف در CDG
19:30 عصر
02:15 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 45 دقیقه
319,320
10345887
1 توقف در CDG
19:30 عصر
02:15 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 45 دقیقه
319,320
12069425
1 توقف در MUC
20:20 شب
10:10 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 50 دقیقه
319,321
12859687
1 توقف در MUC
20:20 شب
12:40 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 20 دقیقه
319,32B
12859687
1 توقف در FRA
18:45 عصر
10:20 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 35 دقیقه
32A,321
12983437
1 توقف در SVO
20:15 شب
10:40 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 25 دقیقه
737,73H
16684868
1 توقف در SVO
20:15 شب
12:45 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 30 دقیقه
737,32A
16771493
1 توقف در SVO
20:15 شب
16:50 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 35 دقیقه
737,320
16771493

نمودار تغییر قیمت بلیط آمستردام استانبول برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند