ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در MEX
21:25 شب
22:30 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 5 دقیقه
789,7S8
25699911
1 توقف در CDG
19:30 عصر
15:10 ظهر
کل زمان سفر 25 ساعت و 40 دقیقه
318,772
30060685
1 توقف در CDG
19:30 عصر
15:10 ظهر
کل زمان سفر 25 ساعت و 40 دقیقه
318,772
30205005
1 توقف در ZRH
19:00 عصر
10:55 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
320,789
39734857
1 توقف در VIE
19:00 عصر
13:10 ظهر
کل زمان سفر 24 ساعت و 10 دقیقه
320,76W
39747547
1 توقف در FRA
18:45 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
32N,77W
39846247
2 توقف در MUC و FRA
20:20 شب
10:40 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
319,321,77W
40004167
2 توقف در VIE و FRA
19:00 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 40 دقیقه
320,32N,77W
40084537
2 توقف در MUC و ZRH
20:20 شب
10:55 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 35 دقیقه
319,CR9,789
40085947
2 توقف در FRA و ZRH
18:45 عصر
10:55 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 10 دقیقه
32N,32A,789
40153627
1 توقف در ZRH
19:00 عصر
10:55 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
320,789
42083917
1 توقف در FRA
18:45 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
32N,77W
42195307
1 توقف در LHR
20:20 شب
14:55 ظهر
کل زمان سفر 24 ساعت و 35 دقیقه
321,777
43079576
1 توقف در MUC
20:20 شب
13:30 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 10 دقیقه
319,77W
43258885
2 توقف در MUC و VIE
20:20 شب
13:10 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 50 دقیقه
319,321,76W
43480330
2 توقف در MUC و VIE
20:20 شب
13:10 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 50 دقیقه
319,320,76W
43480330
2 توقف در MUC و BRU
20:20 شب
12:05 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
319,E95,333
43521595
2 توقف در MUC و BRU
20:20 شب
12:05 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
319,319,333
43521595
2 توقف در MUC و CDG
20:20 شب
11:50 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
319,321,77W
43628538
2 توقف در BRU و JFK
20:30 شب
22:19 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 49 دقیقه
E75,76W,CR9
43726964
2 توقف در BRU و JFK
20:30 شب
17:14 عصر
کل زمان سفر 26 ساعت و 44 دقیقه
E75,76W,CR9
43726964
2 توقف در BRU و JFK
20:30 شب
17:14 عصر
کل زمان سفر 26 ساعت و 44 دقیقه
E75,76W,CR9
43903679
1 توقف در LGW
18:15 عصر
10:15 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت
320,77L
58163557
1 توقف در LGW
20:15 شب
10:15 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت
320,77L
58163557
1 توقف در LCY
18:50 عصر
10:15 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 25 دقیقه
E90,77L
58163557
1 توقف در LCY
18:50 عصر
10:15 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 25 دقیقه
E90,77L
58163557
1 توقف در LGW
18:15 عصر
10:15 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت
320,77L
58163557
1 توقف در LGW
20:15 شب
10:15 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت
320,77L
58163557
1 توقف در VIE
19:00 عصر
13:10 ظهر
کل زمان سفر 24 ساعت و 10 دقیقه
320,76W
58709227
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند