ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در SAW
17:45 عصر
02:45 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 30 دقیقه
,
04496449
1 توقف در IST
21:25 شب
13:25 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
77W,73H
05510985
1 توقف در DOH
18:00 عصر
10:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 5 دقیقه
788,321
07053877
1 توقف در DOH
18:00 عصر
03:29 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 59 دقیقه
788,332
07053877
1 توقف در IST
21:25 شب
05:05 صبح
کل زمان سفر 6 ساعت و 10 دقیقه
77W,332
07086307
2 توقف در MUC و FRA
18:30 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 45 دقیقه
320,32A,343
17212732
2 توقف در SOF و VIE
21:35 شب
19:05 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت
E90,320,320
36500317
2 توقف در SOF و VIE
21:35 شب
19:05 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت
E90,CR9,320
36500317
2 توقف در IST و FRA
21:25 شب
20:45 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 50 دقیقه
77W,32A,343
56847675
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند