ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در ORD و IST
13:30 ظهر
01:20 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 20 دقیقه
CR7,77W,321
16425405
2 توقف در ORD و IST
18:05 عصر
01:20 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 45 دقیقه
E7W,77W,321
24494000
2 توقف در FRA و IKA
17:50 عصر
07:25 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت و 5 دقیقه
343,333,AT7
61831450
2 توقف در FRA و IST
17:50 عصر
01:20 شب
کل زمان سفر 24 ساعت
343,321,321
62118592
2 توقف در FRA و IST
17:50 عصر
01:20 شب
کل زمان سفر 24 ساعت
343,321,321
62698717
2 توقف در FRA و IST
17:50 عصر
01:20 شب
کل زمان سفر 24 ساعت
343,32B,321
62787442
2 توقف در FRA و IST
17:50 عصر
01:20 شب
کل زمان سفر 24 ساعت
343,333,321
62787442
2 توقف در FRA و IST
17:50 عصر
01:20 شب
کل زمان سفر 24 ساعت
343,333,321
63367567
2 توقف در FRA و IST
17:50 عصر
01:20 شب
کل زمان سفر 24 ساعت
343,32B,321
63367567
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند