ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
19:20 عصر
21:30 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 10 دقیقه
ایرباس ۳۲۰
02629297
بدون توقف
19:20 عصر
21:30 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 10 دقیقه
ایرباس ۳۲۰
02958109
1 توقف در IST
21:00 شب
09:40 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 40 دقیقه
32B,332
04677040
2 توقف در TBS و MSQ
21:00 شب
08:40 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 40 دقیقه
E90,E95,738
05291025
1 توقف در IST
21:00 شب
03:50 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 50 دقیقه
32B,32B
05486380
1 توقف در IST
21:00 شب
12:55 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
32B,73J
06295720
2 توقف در TBS و MSQ
21:00 شب
07:05 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 5 دقیقه
E90,E95,733
06338302
2 توقف در TBS و MSQ
21:00 شب
08:50 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 50 دقیقه
E90,E95,E95
06338302
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند