ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در MCT
15:15 ظهر
16:05 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 50 دقیقه
738,739
02378122
1 توقف در MCT
15:15 ظهر
03:35 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 20 دقیقه
738,739
03432975
1 توقف در DXB
20:10 شب
09:40 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
77W,77W
05051182
1 توقف در DXB
17:00 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 40 دقیقه
319,77W
06046309
1 توقف در DXB
20:10 شب
16:50 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 40 دقیقه
77W,77L
15192200
2 توقف در BOM و KWI
20:35 شب
14:10 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 35 دقیقه
73H,320,332
17957210
2 توقف در BOM و KWI
18:55 عصر
14:10 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 15 دقیقه
73H,320,332
17957210
2 توقف در DEL و DXB
21:10 شب
09:40 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
320,77W,77W
24510650
2 توقف در DEL و DXB
19:40 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت
320,77W,77W
24510650
2 توقف در DEL و DXB
16:00 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 40 دقیقه
320,77W,77W
24510650
2 توقف در BOM و KWI
18:55 عصر
14:10 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 15 دقیقه
73H,73H,332
34546530
2 توقف در AUH و KWI
21:50 شب
14:10 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
320,320,332
38065600
2 توقف در AUH و KWI
21:50 شب
14:10 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
320,320,332
38065600

نمودار تغییر قیمت بلیط بنگلور تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند