ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در SHJ
11:10 صبح
13:30 ظهر
کل زمان سفر 24 ساعت و 50 دقیقه
,
03185437
1 توقف در IST
14:45 ظهر
01:35 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 20 دقیقه
333,73J
03967355
1 توقف در IST
21:50 شب
01:35 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 15 دقیقه
333,73H
04272397
1 توقف در DXB
12:05 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 25 دقیقه
77W,737
05798215
1 توقف در DOH
19:25 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 20 دقیقه
333,77W
06434487
1 توقف در IST
09:45 صبح
01:35 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 20 دقیقه
332,73J
07539223
2 توقف در BGW و DXB
12:20 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
320,73H,73H
11831872
2 توقف در RUH و DXB
14:10 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 20 دقیقه
321,73H,73H
14743921
2 توقف در BAH و KWI
13:00 ظهر
11:30 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت
320,320,320
14811037
1 توقف در KWI
12:45 ظهر
11:30 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 15 دقیقه
320,320
14841482
2 توقف در AUH و KWI
13:15 ظهر
12:40 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
32A,320,320
32722620
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند