ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در DOH
21:00 شب
10:40 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 10 دقیقه
77W,321
10043495
2 توقف در CPH و IST
21:30 شب
00:45 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 45 دقیقه
32A,73H,333
29065723
2 توقف در CPH و IST
21:30 شب
00:45 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 45 دقیقه
32A,32B,333
29065723
2 توقف در CGN و VIE
20:35 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 55 دقیقه
319,320,320
37650406
2 توقف در CGN و VIE
20:35 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 55 دقیقه
319,73H,320
37650406
2 توقف در CGN و VIE
20:35 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 55 دقیقه
319,320,320
37900292
2 توقف در CGN و VIE
20:35 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 55 دقیقه
319,73H,320
38354755
2 توقف در CPH و VIE
21:30 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت
32A,320,320
38579927
2 توقف در CPH و VIE
21:30 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت
32A,320,320
38579927
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند