ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در SVO
16:05 عصر
02:45 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 10 دقیقه
73H,32B
06847494
1 توقف در IST
08:25 صبح
03:45 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 50 دقیقه
73J,333
07442689
1 توقف در IST
06:30 صبح
00:45 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 45 دقیقه
73H,332
07442689
1 توقف در IST
08:25 صبح
00:30 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 35 دقیقه
73J,73H
07645893
1 توقف در IST
06:30 صبح
00:30 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
73H,73H
07645893
1 توقف در IST
08:25 صبح
00:45 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 50 دقیقه
73J,332
09032967
3 توقف در SVX و DME و DXB
13:25 ظهر
09:40 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
320,319,388,77W
11656975
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند