ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در SAW
13:50 ظهر
02:45 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 25 دقیقه
,
04576196
1 توقف در FRA
17:55 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 20 دقیقه
CR9,343
16695723
2 توقف در FCO و VIE
18:25 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 10 دقیقه
319,319,320
35831625
2 توقف در FRA و VIE
17:55 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 40 دقیقه
CR9,321,320
36544255
2 توقف در FRA و VIE
17:55 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 40 دقیقه
CR9,321,320
36544255
2 توقف در FRA و VIE
17:55 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 40 دقیقه
CR9,321,320
36544255
2 توقف در FRA و VIE
17:55 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 40 دقیقه
CR9,320,320
36544255
2 توقف در FRA و IST
17:55 عصر
13:25 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت
CR9,32A,73H
38231797
2 توقف در FRA و DXB
17:55 عصر
16:40 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 15 دقیقه
CR9,388,77W
90855112
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند