ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در KUL و MCT
22:20 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 47 ساعت و 15 دقیقه
333,332,738
09750155
2 توقف در DXB و KWI
20:00 شب
12:50 ظهر
کل زمان سفر 46 ساعت و 20 دقیقه
388,77W,320
49854322
2 توقف در SIN و IST
22:50 شب
03:35 شب
کل زمان سفر 58 ساعت و 15 دقیقه
359,77W,32B
58179607
2 توقف در SIN و IST
22:50 شب
00:40 شب
کل زمان سفر 55 ساعت و 20 دقیقه
359,77W,332
58179607
2 توقف در SIN و IST
22:50 شب
22:45 شب
کل زمان سفر 53 ساعت و 25 دقیقه
359,77W,73H
58254207
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند