ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در IST
19:10 عصر
13:25 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 45 دقیقه
320,32B
06824047
1 توقف در IST
19:10 عصر
05:05 صبح
کل زمان سفر 7 ساعت و 25 دقیقه
320,332
09338782
2 توقف در ZRH و FRA
18:50 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
320,320,343
14139832
2 توقف در MUC و FRA
19:20 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
32A,321,343
14269552
2 توقف در MUC و FRA
19:20 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
32A,321,343
14269552
2 توقف در MUC و FRA
19:20 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
32A,321,343
14269552
2 توقف در MUC و FRA
19:20 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
32A,32N,343
14269552
2 توقف در ZRH و FRA
18:50 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
320,32N,343
17666242
2 توقف در STR و VIE
20:35 شب
19:05 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت
320,319,320
36418890
2 توقف در STR و VIE
20:35 شب
19:05 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت
320,320,320
36418890
2 توقف در STR و VIE
20:35 شب
19:05 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت
320,320,320
36671280
2 توقف در STR و VIE
20:35 شب
19:05 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت
320,319,320
36671280
2 توقف در STR و VIE
20:35 شب
19:05 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت
320,320,320
37129530
2 توقف در OTP و VIE
20:35 شب
19:05 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت
733,320,320
38009722
2 توقف در FRA و IST
17:25 عصر
13:25 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 30 دقیقه
320,32A,32B
38246602
2 توقف در FRA و DXB
18:20 عصر
16:40 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 50 دقیقه
E90,388,77W
84535492

نمودار تغییر قیمت بلیط بوداپست تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند