ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در BKK و MCT
21:30 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
319,788,739
12775765
2 توقف در BKK و DOH
21:30 شب
21:40 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 40 دقیقه
319,77W,359
12806657
2 توقف در BKK و DOH
21:30 شب
03:29 شب
کل زمان سفر 32 ساعت و 29 دقیقه
319,77W,788
12806657
2 توقف در BKK و DXB
21:30 شب
09:40 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
319,77W,77W
13263866
2 توقف در BKK و DXB
21:30 شب
09:40 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
319,77W,77W
13263866
2 توقف در BKK و DOH
21:30 شب
10:40 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 40 دقیقه
319,346,321
14961237
2 توقف در BKK و DOH
21:30 شب
10:40 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 40 دقیقه
319,346,321
15016157
2 توقف در ICN و IST
22:15 شب
03:15 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 30 دقیقه
333,789,330
39970959
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند