ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در KWI
09:15 صبح
14:10 ظهر
کل زمان سفر 4 ساعت و 25 دقیقه
320,320
05334505
1 توقف در MCT
10:30 صبح
16:35 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 35 دقیقه
332,738
05345842
1 توقف در MCT
10:30 صبح
03:20 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 20 دقیقه
332,738
05345842
1 توقف در MCT
23:00 شب
03:35 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 5 دقیقه
738,739
05584667
1 توقف در MCT
23:00 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 35 دقیقه
738,739
05584667
1 توقف در MCT
21:35 شب
03:20 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 15 دقیقه
332,738
05603543
1 توقف در GYD
17:05 عصر
00:25 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 50 دقیقه
320,E90
05803605
1 توقف در MCT
21:35 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 18 ساعت
332,739
05850040
1 توقف در MCT
16:35 عصر
03:20 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 15 دقیقه
332,738
05850040
1 توقف در MCT
16:35 عصر
16:05 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت
332,739
05850040
1 توقف در GYD
07:30 صبح
00:25 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 25 دقیقه
320,E90
07027360
بدون توقف
08:00 صبح
10:40 صبح
کل زمان سفر 2 ساعت و 10 دقیقه
351
07986981
2 توقف در FCO و SVO
08:40 صبح
02:45 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 35 دقیقه
359,73H,32B
27243841
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند