دبی به فرودگاه اسپارتا - آنتالیا جمعه 2 فروردین تغییر شهر/تاریخ
مقایسه قیمت در تمام ماه مشاهده پروازهای برگشت
ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در SAW
19:45 عصر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
73H,738
07323461
2 توقف در BAH و IST
16:00 عصر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
320,320,738
07660850
2 توقف در BAH و IST
18:15 عصر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
320,320,738
07660850
2 توقف در BAH و IST
22:35 شب
13:55 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 20 دقیقه
320,320,738
08631580
2 توقف در BAH و IST
20:20 شب
13:55 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 35 دقیقه
320,320,738
08722750
2 توقف در BAH و IST
18:15 عصر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
320,320,738
08722750
2 توقف در BAH و IST
16:00 عصر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
320,320,738
08722750
1 توقف در SAW
16:00 عصر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
73H,738
08843000
2 توقف در BAH و IST
19:10 عصر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 45 دقیقه
73H,320,738
12414610
2 توقف در BAH و IST
19:10 عصر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 45 دقیقه
73H,320,738
12414610
2 توقف در BEY و IST
21:25 شب
13:55 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 30 دقیقه
332,333,738
15073800
2 توقف در AMM و IST
21:20 شب
13:55 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 35 دقیقه
320,333,738
19160450
2 توقف در SVO و IST
18:30 عصر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 25 دقیقه
73H,32A,738
21739730
2 توقف در CAI و IST
15:20 ظهر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 35 دقیقه
333,32N,738
25728690
2 توقف در CAI و IST
15:20 ظهر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 35 دقیقه
333,32B,738
25728690
2 توقف در JED و IST
22:00 شب
13:55 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
773,320,738
35791950
2 توقف در AUH و IST
16:40 عصر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 15 دقیقه
BUS,321,738
62306150
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند