ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در AUH
21:50 شب
17:45 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
BUS,388
20957475
1 توقف در AUH
22:10 شب
17:45 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 35 دقیقه
BUS,388
20957475
1 توقف در AUH
22:40 شب
17:45 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 5 دقیقه
BUS,388
20957475
1 توقف در RUH
19:30 عصر
05:10 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 40 دقیقه
330,744
25556743
1 توقف در AMM
21:10 شب
10:40 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
77W,321
27807667
1 توقف در JNB
22:20 شب
05:25 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 5 دقیقه
77W,333
28374500
1 توقف در JED
22:00 شب
12:05 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 5 دقیقه
330,789
31579625
1 توقف در YYZ
22:30 شب
07:35 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 5 دقیقه
789,77W
33477867
1 توقف در YYZ
22:30 شب
05:35 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 5 دقیقه
789,77L
33477867
1 توقف در YYZ
22:30 شب
10:05 صبح
کل زمان سفر 38 ساعت و 35 دقیقه
789,77W
33477867
1 توقف در YYZ
22:30 شب
08:35 صبح
کل زمان سفر 37 ساعت و 5 دقیقه
789,789
35828870
1 توقف در ICN
21:35 شب
16:25 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 50 دقیقه
332,74H
47958682
1 توقف در BAH
22:35 شب
05:55 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 20 دقیقه
320,789
52963487
1 توقف در BAH
22:35 شب
14:20 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 45 دقیقه
320,789
52963487
1 توقف در AUH
22:40 شب
11:50 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 10 دقیقه
BUS,388
59138887
1 توقف در AUH
22:10 شب
11:50 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 40 دقیقه
BUS,388
59138887
1 توقف در AUH
21:50 شب
11:50 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت
BUS,388
59138887
1 توقف در AUH
21:50 شب
11:00 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 10 دقیقه
BUS,789
77795025
1 توقف در AUH
22:10 شب
11:00 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 50 دقیقه
BUS,789
77795025
1 توقف در AUH
22:40 شب
06:30 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 50 دقیقه
BUS,388
77795025
1 توقف در AUH
22:40 شب
11:00 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 20 دقیقه
BUS,789
77795025
1 توقف در AUH
22:10 شب
06:30 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 20 دقیقه
BUS,388
77795025
1 توقف در AUH
21:50 شب
06:30 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 40 دقیقه
BUS,388
77795025
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند