ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در RUH
19:30 عصر
06:00 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 30 دقیقه
330,773
18769356
1 توقف در KWI
21:45 شب
11:40 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 55 دقیقه
73H,332
32495380
1 توقف در AMM
21:10 شب
13:50 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 40 دقیقه
77W,787
33903450
1 توقف در JED
22:00 شب
07:30 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 30 دقیقه
330,77W
35207095
1 توقف در YYZ
22:30 شب
07:40 صبح
کل زمان سفر 35 ساعت و 10 دقیقه
789,77W
36864905
1 توقف در ICN
21:35 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
332,388
47958682
1 توقف در BAH
22:35 شب
06:20 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 45 دقیقه
320,332
49183750
1 توقف در AUH
22:40 شب
13:20 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 40 دقیقه
BUS,388
60753000
1 توقف در AUH
22:10 شب
13:20 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 10 دقیقه
BUS,388
60753000
2 توقف در JED و FRA
22:00 شب
16:35 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 35 دقیقه
330,320,32N
64731085
2 توقف در JED و FRA
22:00 شب
20:15 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 15 دقیقه
330,320,E90
64843540
1 توقف در JED
22:00 شب
07:30 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 30 دقیقه
330,77W
66435600
1 توقف در RUH
22:00 شب
06:00 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت
320,773
73827022
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند