ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در HKG
22:45 شب
11:35 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 50 دقیقه
333,77W
18675889
1 توقف در YYZ
21:55 شب
09:08 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 13 دقیقه
77W,77W
22631364
1 توقف در YYZ
21:55 شب
10:16 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 21 دقیقه
77W,321
22631364
1 توقف در YYZ
21:55 شب
11:16 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 21 دقیقه
77W,321
22631364
1 توقف در YYZ
21:55 شب
13:16 ظهر
کل زمان سفر 26 ساعت و 21 دقیقه
77W,321
22631364
1 توقف در YYZ
21:55 شب
17:16 عصر
کل زمان سفر 30 ساعت و 21 دقیقه
77W,763
22631364
1 توقف در YYZ
21:55 شب
08:18 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 23 دقیقه
77W,789
22631364
1 توقف در YYZ
21:55 شب
15:16 ظهر
کل زمان سفر 28 ساعت و 21 دقیقه
77W,321
22631364
2 توقف در JED و LHR
22:00 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 29 ساعت و 5 دقیقه
789,777,77W
23376492
1 توقف در ICN
21:50 شب
11:20 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 30 دقیقه
332,789
24672123
1 توقف در ICN
21:50 شب
10:35 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 45 دقیقه
332,789
34864245
2 توقف در BAH و LHR
22:35 شب
19:10 عصر
کل زمان سفر 31 ساعت و 35 دقیقه
320,789,744
37046286
2 توقف در JED و LHR
22:00 شب
19:10 عصر
کل زمان سفر 32 ساعت و 10 دقیقه
789,777,744
38132123
2 توقف در MCT و FRA
22:15 شب
11:25 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 10 دقیقه
738,333,744
44778678
2 توقف در MCT و FRA
22:15 شب
11:25 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 10 دقیقه
738,333,744
45028564
2 توقف در JED و LHR
22:00 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 29 ساعت و 5 دقیقه
789,777,77W
45533279
2 توقف در BAH و LHR
22:35 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 30 دقیقه
320,789,77W
47037263
2 توقف در BAH و FRA
22:35 شب
11:25 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 50 دقیقه
320,320,744
47093556
2 توقف در BAH و LHR
22:35 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 30 دقیقه
320,777,77W
48319645
2 توقف در BAH و FRA
22:35 شب
11:25 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 50 دقیقه
320,333,744
49356260
2 توقف در JED و LHR
22:00 شب
19:10 عصر
کل زمان سفر 32 ساعت و 10 دقیقه
789,777,747
49601821
1 توقف در ICN
21:50 شب
10:35 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 45 دقیقه
332,789
52310613
2 توقف در BAH و FRA
22:35 شب
11:25 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 50 دقیقه
320,320,744
56221947
2 توقف در BAH و LHR
22:35 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 30 دقیقه
320,789,77W
60063944
2 توقف در BAH و FRA
22:35 شب
11:25 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 50 دقیقه
320,333,744
60114745
2 توقف در BAH و LHR
22:35 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 30 دقیقه
320,777,77W
61596212
2 توقف در YYZ و ORD
21:55 شب
12:07 ظهر
کل زمان سفر 25 ساعت و 12 دقیقه
77W,320,738
70587577
2 توقف در AUH و FRA
22:20 شب
11:25 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 5 دقیقه
BUS,789,744
72325521
2 توقف در AUH و FRA
22:20 شب
11:25 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 5 دقیقه
BUS,789,744
72325521
2 توقف در AUH و LHR
22:20 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 45 دقیقه
BUS,388,77W
86440990
2 توقف در AUH و LHR
22:50 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 15 دقیقه
BUS,388,77W
86440990
2 توقف در AUH و LHR
22:50 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 15 دقیقه
BUS,388,77W
88349460
2 توقف در AUH و LHR
22:20 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 45 دقیقه
BUS,388,77W
88349460
2 توقف در HKG و ICN
22:45 شب
11:20 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 35 دقیقه
333,77W,789
97223503
1 توقف در HKG
22:45 شب
14:35 ظهر
کل زمان سفر 26 ساعت و 50 دقیقه
333,789
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند