ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در AUH و HKG
21:50 شب
09:10 صبح
کل زمان سفر 46 ساعت و 20 دقیقه
BUS,789,359
23800700
2 توقف در AUH و HKG
22:10 شب
09:10 صبح
کل زمان سفر 46 ساعت
BUS,789,359
23800700
2 توقف در AUH و HKG
22:40 شب
09:10 صبح
کل زمان سفر 45 ساعت و 30 دقیقه
BUS,789,359
23800700
1 توقف در YYZ
22:30 شب
16:49 عصر
کل زمان سفر 29 ساعت و 19 دقیقه
789,77W
35927237
1 توقف در YYZ
22:30 شب
18:49 عصر
کل زمان سفر 31 ساعت و 19 دقیقه
789,77W
35927237
1 توقف در YYZ
22:30 شب
23:28 شب
کل زمان سفر 35 ساعت و 58 دقیقه
789,321
35927237
1 توقف در YYZ
22:30 شب
09:19 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 49 دقیقه
789,77W
35927237
1 توقف در YYZ
22:30 شب
21:04 شب
کل زمان سفر 33 ساعت و 34 دقیقه
789,77L
35927237
1 توقف در YYZ
22:30 شب
07:19 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 49 دقیقه
789,789
35927237
1 توقف در YYZ
22:30 شب
08:49 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 19 دقیقه
789,77W
35927237
1 توقف در YYZ
22:30 شب
09:44 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 14 دقیقه
789,77W
35927237
1 توقف در ICN
21:35 شب
08:20 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
332,789
62647200
2 توقف در BKK و CAN
19:55 عصر
09:50 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 55 دقیقه
359,738,789
64629375
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند