ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در DXB
20:35 شب
16:40 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 35 دقیقه
77W,77W
07908220
2 توقف در MUC و FRA
15:35 ظهر
20:45 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 40 دقیقه
319,319,343
12846510
2 توقف در MUC و FRA
15:35 ظهر
20:45 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 40 دقیقه
319,32N,343
12846510
2 توقف در MUC و FRA
15:35 ظهر
20:45 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 40 دقیقه
319,321,343
12846510
2 توقف در FRA و VIE
17:00 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 35 دقیقه
321,321,320
15640425
2 توقف در FRA و VIE
17:00 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 35 دقیقه
321,321,320
15640425
2 توقف در FRA و VIE
17:00 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 35 دقیقه
321,320,320
15640425
2 توقف در FRA و VIE
17:00 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 35 دقیقه
321,772,320
15640425
2 توقف در LHR و FRA
20:10 شب
20:45 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
321,321,343
26238690
2 توقف در LHR و VIE
20:10 شب
19:05 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 25 دقیقه
321,320,320
26333160
2 توقف در LHR و FRA
20:10 شب
20:45 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
321,32N,343
26788590
2 توقف در LHR و FRA
20:10 شب
20:45 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
321,32N,343
26788590
2 توقف در LHR و FRA
20:10 شب
20:45 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
321,32N,343
26788590
2 توقف در FRA و IST
17:00 عصر
13:25 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
321,32A,73H
26805510
2 توقف در LHR و VIE
20:10 شب
19:05 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 25 دقیقه
321,321,320
26883060
2 توقف در LHR و VIE
20:10 شب
19:05 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 25 دقیقه
321,320,320
26883060
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند