ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در FRA و VIE
18:10 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 25 دقیقه
32A,32N,320
17950281
2 توقف در FRA و VIE
18:10 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 25 دقیقه
32A,320,320
17950281
2 توقف در FRA و VIE
18:10 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 25 دقیقه
32A,32N,320
23855562
2 توقف در FRA و VIE
18:10 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 25 دقیقه
32A,32N,320
23855562
2 توقف در FRA و VIE
18:10 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 25 دقیقه
32A,320,320
23855562
2 توقف در FRA و VIE
18:10 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 25 دقیقه
32A,320,320
23855562
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند