ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در CKG و URC
23:30 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 15 دقیقه
320,73G,738
06386380
2 توقف در CKG و URC
23:30 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 15 دقیقه
320,320,738
06386380
1 توقف در IST
22:05 شب
13:55 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 20 دقیقه
333,333
09870540
2 توقف در ICN و PEK
23:50 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 55 دقیقه
359,333,738
23041800
2 توقف در CDG و FRA
23:50 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 40 دقیقه
359,32A,333
34725560
2 توقف در CDG و FRA
23:50 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 40 دقیقه
359,32A,333
34725560
2 توقف در CDG و FRA
23:50 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 40 دقیقه
359,321,333
34725560
2 توقف در FRA و VIE
23:55 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 35 دقیقه
787,32A,320
41131840
2 توقف در FRA و VIE
23:55 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 35 دقیقه
787,32A,320
41131840
2 توقف در FRA و VIE
23:55 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 35 دقیقه
787,772,320
41131840
2 توقف در FRA و VIE
23:55 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 35 دقیقه
787,320,320
41131840
1 توقف در FRA
23:55 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 35 دقیقه
787,333
52015580
2 توقف در FRA و VIE
23:55 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 35 دقیقه
787,772,320
52437180
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند