فرودگاه اسپارتا - آنتالیا به دبی سه‌شنبه 6 فروردین تغییر شهر/تاریخ
مقایسه قیمت در تمام ماه مشاهده پروازهای برگشت
ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در IST
14:50 ظهر
05:50 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت
73H,333
05329560
1 توقف در IST
14:50 ظهر
02:50 شب
کل زمان سفر 11 ساعت
73H,73H
05366360
2 توقف در IST و BAH
14:50 ظهر
15:15 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
73H,320,320
07095960
2 توقف در IST و BAH
14:50 ظهر
17:15 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 25 دقیقه
73H,320,320
07095960
2 توقف در IST و BAH
14:50 ظهر
19:35 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 45 دقیقه
73H,320,320
07699480
2 توقف در IST و BAH
14:50 ظهر
21:35 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 45 دقیقه
73H,320,320
07699480
2 توقف در IST و BAH
14:50 ظهر
11:10 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 20 دقیقه
73H,320,320
08453880
2 توقف در IST و BAH
14:50 ظهر
03:10 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 20 دقیقه
73H,320,320
08944240
2 توقف در IST و BAH
14:50 ظهر
21:35 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 45 دقیقه
73H,320,320
08944240
2 توقف در IST و BAH
14:50 ظهر
19:35 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 45 دقیقه
73H,320,320
08944240
2 توقف در IST و BAH
14:50 ظهر
17:15 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 25 دقیقه
73H,320,320
08944240
2 توقف در IST و BAH
14:50 ظهر
15:15 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
73H,320,320
08944240
2 توقف در IST و BAH
14:50 ظهر
11:10 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 20 دقیقه
73H,320,320
08944240
2 توقف در IST و BAH
14:50 ظهر
21:35 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 45 دقیقه
73H,320,320
10981120
2 توقف در IST و BEY
14:50 ظهر
20:25 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 35 دقیقه
73H,333,332
11355560
2 توقف در IST و BEY
14:50 ظهر
11:30 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
73H,333,320
11355560
2 توقف در IST و BEY
14:50 ظهر
01:10 شب
کل زمان سفر 33 ساعت و 20 دقیقه
73H,333,332
11355560
2 توقف در IST و GYD
14:50 ظهر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 5 دقیقه
73H,767,737
15056720
2 توقف در IST و CAI
14:50 ظهر
02:45 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 55 دقیقه
73H,32B,333
15195088
2 توقف در IST و CAI
14:50 ظهر
08:20 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
73H,32B,738
15195088
2 توقف در IST و CAI
14:50 ظهر
14:00 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 10 دقیقه
73H,32B,333
15195088
2 توقف در IST و CAI
14:50 ظهر
08:20 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
73H,32B,738
15195088
1 توقف در IST
14:50 ظهر
00:05 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 15 دقیقه
73H,77W
15483600
2 توقف در IST و SVO
14:50 ظهر
14:05 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 15 دقیقه
73H,321,77W
20507048
2 توقف در IST و SVO
14:50 ظهر
00:25 شب
کل زمان سفر 32 ساعت و 35 دقیقه
73H,321,73H
20507048
2 توقف در IST و SVO
14:50 ظهر
17:10 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 20 دقیقه
73H,321,73H
20507048
2 توقف در IST و SVO
14:50 ظهر
06:30 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
73H,32A,73H
20617448
2 توقف در IST و JED
14:50 ظهر
10:15 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 25 دقیقه
73H,330,320
31896400
2 توقف در IST و JED
14:50 ظهر
17:30 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 40 دقیقه
73H,330,320
32273600
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند