فرودگاه اسپارتا - آنتالیا به تهران پنج‌شنبه 1 فروردین تغییر شهر/تاریخ
مقایسه قیمت در تمام ماه مشاهده پروازهای برگشت
ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در IST
15:50 ظهر
05:45 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 25 دقیقه
319,333
04332700
1 توقف در IST
15:50 ظهر
00:45 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 25 دقیقه
319,333
04332700
1 توقف در IST
15:50 ظهر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 35 دقیقه
319,332
04332700
1 توقف در IST
15:50 ظهر
03:45 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 25 دقیقه
319,333
04332700
2 توقف در IST و GYD
15:50 ظهر
00:25 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 5 دقیقه
319,319,E90
06320710
2 توقف در IST و GYD
15:50 ظهر
00:25 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 5 دقیقه
319,767,E90
06320710
2 توقف در IST و GYD
15:50 ظهر
00:25 شب
کل زمان سفر 32 ساعت و 5 دقیقه
319,320,E90
06320710
2 توقف در IST و DXB
15:50 ظهر
09:40 صبح
کل زمان سفر 40 ساعت و 20 دقیقه
319,77W,77W
10511700
2 توقف در IST و DXB
15:50 ظهر
09:40 صبح
کل زمان سفر 40 ساعت و 20 دقیقه
319,77W,77W
10548700
2 توقف در IST و DXB
15:50 ظهر
16:50 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 30 دقیقه
319,77W,77L
16200450
2 توقف در IST و DXB
15:50 ظهر
09:40 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
319,77W,77W
16200450
2 توقف در IST و FRA
15:50 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 40 دقیقه
319,32A,333
54123055
2 توقف در IST و FRA
15:50 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 40 دقیقه
319,32A,333
54308055

نمودار تغییر قیمت بلیط فرودگاه اسپارتا - آنتالیا تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند