ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
19:40 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 35 دقیقه
-
00815978
1 توقف در ECN
22:55 شب
07:15 صبح
کل زمان سفر 8 ساعت و 20 دقیقه
738,738
02887600
1 توقف در ECN
22:55 شب
12:10 ظهر
کل زمان سفر 13 ساعت و 15 دقیقه
738,738
02988050
بدون توقف
22:35 شب
00:00 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 25 دقیقه
73H
03596250
بدون توقف
22:45 شب
00:25 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 40 دقیقه
321
03596250
2 توقف در ECN و AYT
22:55 شب
15:00 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 5 دقیقه
738,320,738
04069550
2 توقف در ECN و ADB
22:55 شب
19:30 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 35 دقیقه
738,738,738
04184350
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند