ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در OTP
18:35 عصر
07:45 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
318,ATR
03788450
1 توقف در LJU
17:45 عصر
21:10 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 25 دقیقه
321,AT7
04105613
1 توقف در SVO
18:25 عصر
10:55 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
320,32A
04759504
1 توقف در FRA
17:55 عصر
22:35 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 40 دقیقه
321,319
04817552
1 توقف در SVO
18:25 عصر
09:50 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 25 دقیقه
320,319
04818818
1 توقف در FRA
17:55 عصر
11:50 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 55 دقیقه
321,32A
05188816
2 توقف در FRA و MUC
17:55 عصر
15:20 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
321,321,319
05786247
2 توقف در FRA و MUC
17:55 عصر
15:20 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
321,321,319
05786247
1 توقف در AMS
16:55 عصر
10:00 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 5 دقیقه
73H,73W
06314105
1 توقف در AMS
16:55 عصر
11:15 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
73H,319
06314105
بدون توقف
18:50 عصر
18:30 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 40 دقیقه
321
06743832
1 توقف در SVO
16:25 عصر
09:50 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 25 دقیقه
32A,319
06845366
2 توقف در FRA و ZRH
17:55 عصر
13:00 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
321,CS3,320
07540481
2 توقف در FRA و ZRH
17:55 عصر
13:00 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
321,320,320
09046227
2 توقف در AMS و CDG
18:30 عصر
11:30 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت
320,73H,319
10243359
2 توقف در AMS و CDG
18:30 عصر
11:30 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت
320,73J,319
10243359
1 توقف در DOH
18:40 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت
359,321
10573272
1 توقف در DOH
19:10 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
321,321
10600951
1 توقف در DOH
22:59 شب
09:40 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 41 دقیقه
320,321
10600951
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند