ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
21:30 شب
22:55 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 25 دقیقه
ایرباس ۳۲۰
02182932
بدون توقف
11:50 صبح
13:15 ظهر
کل زمان سفر 3 ساعت و 25 دقیقه
738
02530151
بدون توقف
11:30 صبح
12:55 ظهر
کل زمان سفر 3 ساعت و 25 دقیقه
32B
03226593
بدون توقف
14:10 ظهر
15:40 ظهر
کل زمان سفر 3 ساعت و 30 دقیقه
32B
03759120
2 توقف در OTP و MUC
10:40 صبح
15:50 ظهر
کل زمان سفر 7 ساعت و 10 دقیقه
318,319,321
13178052
2 توقف در OTP و MUC
10:40 صبح
14:45 ظهر
کل زمان سفر 6 ساعت و 5 دقیقه
318,319,32A
13178052
1 توقف در LHR
16:45 عصر
19:50 عصر
کل زمان سفر 29 ساعت و 5 دقیقه
320,319
15420112
2 توقف در OTP و VIE
10:40 صبح
16:10 عصر
کل زمان سفر 7 ساعت و 30 دقیقه
318,319,319
17235938
2 توقف در OTP و VIE
10:40 صبح
16:10 عصر
کل زمان سفر 7 ساعت و 30 دقیقه
318,319,319
17925633
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند