ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
17:30 عصر
19:20 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 50 دقیقه
-
00924160
بدون توقف
17:00 عصر
18:50 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 50 دقیقه
738
03480656
بدون توقف
08:55 صبح
11:00 صبح
کل زمان سفر 2 ساعت و 5 دقیقه
738
03480656
بدون توقف
15:00 ظهر
17:05 عصر
کل زمان سفر 2 ساعت و 5 دقیقه
738
03480656
2 توقف در KBP و ESB
15:30 ظهر
08:30 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت
737,737,738
06458607
1 توقف در ESB
16:00 عصر
20:05 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 5 دقیقه
321,738
06930147
1 توقف در ESB
12:45 ظهر
20:05 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 20 دقیقه
73H,738
06930147
1 توقف در ESB
15:00 ظهر
20:05 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 5 دقیقه
332,738
06930147
1 توقف در ESB
15:20 ظهر
20:05 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 45 دقیقه
738,738
06930147
1 توقف در ESB
13:00 ظهر
20:05 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 5 دقیقه
321,738
06930147
1 توقف در ESB
14:00 ظهر
20:05 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 5 دقیقه
32B,738
06930147
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند