ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
22:00 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00126500
22:15 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00127500
20:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00128500
21:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00133500
08:00 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00138600
07:00 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00143700
05:00 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00143700
21:25 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00148000
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00148700
09:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00148700
20:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۹
00151800
06:15 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00153800
14:00 ظهر
AR8
00153800
07:30 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00153800
18:45 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00153800
14:30 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00153800
15:30 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00158800
09:00 صبح
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00160700
21:40 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00163900
12:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00163900
17:20 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00174000
10:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00174000
11:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00174000
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00179100
16:45 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00185325
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00188000
21:25 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00220000
14:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00270200
22:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00275200
16:45 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00294200
17:05 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00294200

نمودار تغییر هزینه پرواز مشهد به تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.
استفاده از پروازهاب کاملا رایگان است. ممنونیم که از پروازهاب استفاده می‌کنید :‌)