ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در SIN و DXB
17:15 عصر
12:25 ظهر
کل زمان سفر 49 ساعت و 40 دقیقه
332,388,737
13017525
2 توقف در SIN و DXB
17:15 عصر
12:25 ظهر
کل زمان سفر 49 ساعت و 40 دقیقه
332,77W,737
13017525
2 توقف در SIN و DXB
18:45 عصر
12:25 ظهر
کل زمان سفر 48 ساعت و 10 دقیقه
77W,77W,737
13472625
2 توقف در SIN و DXB
18:45 عصر
12:25 ظهر
کل زمان سفر 48 ساعت و 10 دقیقه
77W,388,737
13472625
2 توقف در SIN و IST
17:15 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 40 ساعت و 45 دقیقه
332,77W,32B
14387450
2 توقف در PER و DXB
23:00 شب
12:25 ظهر
کل زمان سفر 43 ساعت و 55 دقیقه
320,388,737
14988700
2 توقف در SIN و IST
16:40 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 41 ساعت و 20 دقیقه
77W,77W,32B
15648225
2 توقف در SIN و IST
19:25 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 61 ساعت و 35 دقیقه
359,77W,73H
16477950
2 توقف در KUL و IST
15:10 ظهر
02:30 شب
کل زمان سفر 42 ساعت و 50 دقیقه
333,333,32B
25809350
2 توقف در SIN و DXB
19:25 عصر
12:25 ظهر
کل زمان سفر 47 ساعت و 30 دقیقه
359,77W,73H
45721085
2 توقف در HKG و DXB
15:35 ظهر
12:25 ظهر
کل زمان سفر 51 ساعت و 20 دقیقه
359,333,73H
71215750
2 توقف در HKG و DXB
15:35 ظهر
12:25 ظهر
کل زمان سفر 51 ساعت و 20 دقیقه
359,77L,73H
96261050
2 توقف در HKG و DXB
15:35 ظهر
12:25 ظهر
کل زمان سفر 51 ساعت و 20 دقیقه
359,388,73H
96261050
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند