ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
19:30 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 30 دقیقه
-
02379673
1 توقف در HAM
19:15 عصر
10:20 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 5 دقیقه
32A,319
04461240
1 توقف در VIE
19:35 عصر
09:35 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت
320,320
04631497
2 توقف در STR و VIE
20:05 شب
09:35 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
DH4,320,320
05981220
1 توقف در VIE
19:35 عصر
09:35 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت
320,320
06082740
2 توقف در STR و VIE
20:05 شب
12:20 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 15 دقیقه
DH4,320,319
06949537
1 توقف در MUC
20:10 شب
18:25 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 15 دقیقه
E95,319
07174123
2 توقف در BRU و ZRH
21:00 شب
09:20 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 20 دقیقه
319,E90,31B
07383817
2 توقف در VIE و ZRH
19:35 عصر
09:20 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 45 دقیقه
320,320,31B
08188575
2 توقف در VIE و ZRH
19:35 عصر
09:20 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 45 دقیقه
320,320,31B
08700052
2 توقف در FRA و VIE
18:20 عصر
09:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
32N,321,320
08763150
2 توقف در HAM و ZRH
19:15 عصر
09:20 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 5 دقیقه
32A,73H,31B
08765970
2 توقف در DUS و ZRH
19:40 عصر
09:20 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 40 دقیقه
319,319,319
08902387
2 توقف در FRA و VIE
18:20 عصر
09:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
32N,321,320
08962312
2 توقف در FRA و ZRH
18:40 عصر
09:20 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
319,32A,31B
09118822
2 توقف در HAM و ZRH
19:15 عصر
09:20 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 5 دقیقه
32A,73H,319
09378262
2 توقف در DUS و ZRH
19:40 عصر
13:10 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 30 دقیقه
319,319,319
09480487
2 توقف در VIE و ZRH
19:35 عصر
09:20 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 45 دقیقه
320,320,319
09491415
2 توقف در DUS و ZRH
19:40 عصر
13:10 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 30 دقیقه
319,DH4,319
09597517
2 توقف در FRA و ZRH
18:40 عصر
09:20 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
319,32A,319
09731115
1 توقف در MUC
20:10 شب
07:35 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 25 دقیقه
E95,E95
09904545
1 توقف در MUC
19:20 عصر
07:35 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 15 دقیقه
E95,E95
09904545
1 توقف در MUC
19:20 عصر
08:10 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 50 دقیقه
E95,319
09904545
1 توقف در MUC
20:10 شب
08:10 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت
E95,319
09904545
2 توقف در HAM و ZRH
19:15 عصر
13:10 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 55 دقیقه
32A,73H,319
09941910
2 توقف در FRA و MUC
18:40 عصر
13:30 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 50 دقیقه
319,321,CR9
11101635
2 توقف در FRA و MUC
18:20 عصر
13:30 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
32N,321,CR9
11108685
2 توقف در FRA و MUC
18:40 عصر
13:30 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 50 دقیقه
319,32N,CR9
11218665
2 توقف در FRA و MUC
18:20 عصر
13:30 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
32N,32N,CR9
11225715
2 توقف در VIE و ZRH
19:35 عصر
09:20 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 45 دقیقه
320,320,319
17587987
1 توقف در MUC
19:20 عصر
07:35 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 15 دقیقه
E95,E95
21496507
1 توقف در MUC
19:20 عصر
08:10 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 50 دقیقه
E95,319
21496507
2 توقف در NAP و MUC
20:40 شب
13:30 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 50 دقیقه
E75,321,CR9
24985552

نمودار تغییر قیمت بلیط میلان کلن برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند