ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در PVG
22:25 شب
00:05 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
388,333
11953200
1 توقف در PVG
22:25 شب
00:55 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
388,738
11953200
1 توقف در PVG
22:25 شب
00:55 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
388,738
12857600
1 توقف در PEK
22:20 شب
22:40 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 20 دقیقه
77W,77W
46118450
1 توقف در PEK
22:20 شب
22:40 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 20 دقیقه
77W,77W
49773850
1 توقف در PEK
22:20 شب
23:05 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 45 دقیقه
77W,320
50913450
1 توقف در PEK
22:20 شب
22:55 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 35 دقیقه
77W,738
50928150
1 توقف در PVG
22:25 شب
01:25 شب
کل زمان سفر 22 ساعت
388,321
53691400
1 توقف در PVG
22:25 شب
23:25 شب
کل زمان سفر 20 ساعت
388,320
54070800
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند