ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در LHR و CLT
20:40 شب
18:32 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 52 دقیقه
32A,333,ER4
49174184
2 توقف در LHR و CLT
20:40 شب
18:32 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 52 دقیقه
32A,333,ER4
49174184
2 توقف در LHR و CLT
20:40 شب
18:32 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 52 دقیقه
32A,333,ER4
49354907
2 توقف در LHR و CLT
20:40 شب
18:32 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 52 دقیقه
32A,333,ER4
49354907
2 توقف در LHR و CLT
20:40 شب
18:32 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 52 دقیقه
32A,333,ER4
49354907
2 توقف در LHR و CLT
20:40 شب
18:32 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 52 دقیقه
32A,333,ER4
49354907
2 توقف در FCO و CLT
21:20 شب
18:32 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 12 دقیقه
320,333,ER4
52728430
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند