ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در BKK و DOH
21:10 شب
21:25 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 45 دقیقه
320,77W,77W
12726656
2 توقف در BKK و DOH
21:10 شب
21:25 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 45 دقیقه
320,788,77W
12726656
2 توقف در CKG و URC
20:25 شب
21:10 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 15 دقیقه
320,320,738
13576122
2 توقف در PEK و SVO
22:50 شب
01:25 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 5 دقیقه
330,77W,32B
33631812
2 توقف در PVG و SVO
22:00 شب
01:25 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 55 دقیقه
73H,77W,32B
35884750
2 توقف در PVG و SVO
22:00 شب
01:25 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 55 دقیقه
73H,332,32B
36030775
2 توقف در PVG و SVO
22:00 شب
01:25 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 55 دقیقه
73H,77W,32B
36525093
2 توقف در PVG و SVO
22:00 شب
01:25 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 55 دقیقه
73H,332,32B
36673877
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند