ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
13:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00143700
22:30 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00143700
23:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00153300
21:30 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00163900
14:50 ظهر
بویینگ ۷۳۷
00164700
22:45 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00164700
16:40 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00169500
15:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00182100
21:15 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00184000
06:00 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00184100
06:00 صبح
ایرباس ۳۲۰
00184100
06:30 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00184100
12:55 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00198800
13:05 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00198800
05:00 صبح
فوکر ۱۰۰
00199900
18:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00222000
07:10 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00240200
09:00 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00263500
12:10 ظهر
ایرباس
00282200
16:25 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00290000
22:40 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00312300

نمودار تغییر هزینه پرواز شیراز به تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.
استفاده از پروازهاب کاملا رایگان است. ممنونیم که از پروازهاب استفاده می‌کنید :‌)