ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
06:15 صبح
-
00150000
06:00 صبح
ایرباس ۳۲۰
00153800
05:00 صبح
فوکر ۱۰۰
00156400
06:00 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00160000
16:15 عصر
فوکر ۱۰۰
00165000
20:40 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00168100
06:00 صبح
فوکر ۱۰۰
00168100
10:40 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00169000
17:00 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00170000
20:40 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00170000
13:30 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00170000
07:50 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00174000
18:15 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00179000
17:45 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00179800
07:45 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00180000
15:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00180000
17:55 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00186500
22:25 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00217900
22:25 شب
-
00217900
15:25 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00217900
11:50 صبح
13:20 ظهر
BAE 146-100
00235100
22:35 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00269900
21:25 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00278300
22:30 شب
00:00 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
BAE 146-100
00347000
18:25 عصر
ایرباس ۳۲۱
00357800

نمودار تغییر قیمت بلیط شیراز تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.