ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در CDG
16:25 عصر
07:50 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 25 دقیقه
737,320
04055160
1 توقف در IST
16:25 عصر
07:10 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 45 دقیقه
32B,321
08945040
1 توقف در VKO
16:40 عصر
07:55 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 15 دقیقه
737,32A
15170190
2 توقف در DME و VIE
17:40 عصر
09:50 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 10 دقیقه
32Q,319,CR9
19129681
2 توقف در EVN و VIE
19:40 عصر
17:05 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
E90,320,DH4
19302900
2 توقف در EVN و VIE
19:40 عصر
09:50 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 10 دقیقه
E90,320,CR9
19302900
2 توقف در IST و FRA
16:25 عصر
09:45 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 20 دقیقه
32B,32A,32A
23150790
2 توقف در DME و FRA
17:40 عصر
12:45 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
32Q,32A,32N
27236124
2 توقف در DME و FRA
17:40 عصر
09:45 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 5 دقیقه
32Q,320,32A
27236124
2 توقف در DME و FRA
17:40 عصر
12:45 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
32Q,320,32N
27236124
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند