ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
10:35 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00162100
22:45 شب
23:45 شب
بویینگ MD
00173000
20:30 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00174000
17:00 عصر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00174000
20:35 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00178000
20:30 شب
-
00179500
21:15 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00181200
21:10 شب
فوکر ۱۰۰
00182600
16:10 عصر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00184100
21:20 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00188055
16:40 عصر
بویینگ ۷۳۷
00191100
18:10 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۲۷
00193800
21:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00200900
15:20 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00205100
15:00 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00206300
21:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00211100
09:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00214500
19:05 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00246600
17:20 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00252900
16:00 عصر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00278000
13:40 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00288100
06:40 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00298800
21:00 شب
-
00313000

نمودار تغییر هزینه پرواز تهران به اهواز برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.
استفاده از پروازهاب کاملا رایگان است. ممنونیم که از پروازهاب استفاده می‌کنید :‌)