ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
09:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00163900
16:20 عصر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00163900
15:30 ظهر
ایرباس ۳۲۰
00166000
05:10 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00167000
15:45 ظهر
فوکر ۱۰۰
00170200
09:45 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00174000
15:00 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00179800
06:40 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00186100
21:05 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00186100
18:20 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00186400
21:20 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00186400
16:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00192440
20:40 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00194300
17:00 عصر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00194300
20:45 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00198000
16:00 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00198456
19:05 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00206300
11:10 صبح
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00216900
04:35 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00220000
07:05 صبح
فوکر ۱۰۰
00222200
07:25 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00272000
09:40 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00278000
04:50 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00318592
08:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00328000
16:00 عصر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00358000
09:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00358000
05:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00388000
19:00 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00388000

نمودار تغییر هزینه پرواز تهران به اهواز برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.
استفاده از پروازهاب کاملا رایگان است. ممنونیم که از پروازهاب استفاده می‌کنید :‌)