ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
05:50 صبح
07:15 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
M80
00124600
09:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00130000
09:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00136200
11:10 صبح
احتمال 80 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00136200
17:00 عصر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00150000
04:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00154200
15:50 ظهر
فوکر ۱۰۰
00156400
17:50 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00156849
17:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00160700
21:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00161700
20:15 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00161700
19:05 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00167000
21:15 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00170200
07:35 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00180800
13:35 ظهر
14:50 ظهر
فوکر ۱۰۰
00181900
16:35 عصر
-
00294200

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران اهواز برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.