ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در DXB
11:05 صبح
12:15 ظهر
کل زمان سفر 29 ساعت و 40 دقیقه
77W,388
06588015
1 توقف در DOH
22:50 شب
14:40 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
359,77W
06866055
1 توقف در IST
15:25 ظهر
13:00 ظهر
کل زمان سفر 26 ساعت و 5 دقیقه
332,77W
07615204
1 توقف در DOH
04:40 صبح
14:40 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
333,77W
08899112
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
06:10 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 10 دقیقه
321,788
08899112
1 توقف در DOH
04:40 صبح
06:10 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت
333,788
08933312
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
14:40 ظهر
کل زمان سفر 30 ساعت و 40 دقیقه
321,77W
08933312
2 توقف در IST و CDG
06:00 صبح
19:40 عصر
کل زمان سفر 42 ساعت و 10 دقیقه
,,
11098392
1 توقف در IST
05:15 صبح
13:00 ظهر
کل زمان سفر 12 ساعت و 15 دقیقه
333,77W
11876106
1 توقف در IST
03:10 شب
13:00 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 20 دقیقه
332,77W
13142699
1 توقف در IST
06:00 صبح
19:40 عصر
کل زمان سفر 18 ساعت و 10 دقیقه
330,763
15769088
2 توقف در KBP و CDG
05:15 صبح
17:15 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
738,737,319
24520407
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند