ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در DOH و SYD
22:40 شب
23:20 شب
کل زمان سفر 41 ساعت و 10 دقیقه
788,77W,73H
14407972
2 توقف در DOH و SYD
22:40 شب
22:55 شب
کل زمان سفر 40 ساعت و 45 دقیقه
788,77W,32N
14407972
2 توقف در DOH و SYD
22:40 شب
13:30 ظهر
کل زمان سفر 55 ساعت و 20 دقیقه
788,388,320
15339472
2 توقف در DOH و SYD
22:40 شب
13:30 ظهر
کل زمان سفر 31 ساعت و 20 دقیقه
788,77W,320
16061872
2 توقف در DXB و SYD
18:10 عصر
22:00 شب
کل زمان سفر 44 ساعت و 20 دقیقه
77W,77W,73H
24062156
2 توقف در DXB و SYD
18:10 عصر
11:55 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 15 دقیقه
77W,388,388
25257031
2 توقف در DXB و MEL
18:10 عصر
11:35 صبح
کل زمان سفر 33 ساعت و 55 دقیقه
77W,388,73H
26239125
2 توقف در DOH و SYD
22:40 شب
22:00 شب
کل زمان سفر 39 ساعت و 50 دقیقه
788,77W,73H
29236370
2 توقف در DOH و AKL
22:40 شب
16:30 عصر
کل زمان سفر 34 ساعت و 20 دقیقه
788,77L,320
32052380
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند