ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در SHJ
20:10 شب
18:10 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت
,
03669477
1 توقف در DOH
22:40 شب
07:45 صبح
کل زمان سفر 8 ساعت و 5 دقیقه
788,320
09706304
1 توقف در DOH
22:40 شب
08:55 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 15 دقیقه
788,77W
09706304
1 توقف در DOH
22:40 شب
14:20 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
788,77W
09706304
1 توقف در DOH
22:40 شب
00:45 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 5 دقیقه
788,77W
09741204
1 توقف در DOH
22:40 شب
01:45 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 5 دقیقه
788,359
09741204
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
17:35 عصر
کل زمان سفر 42 ساعت و 5 دقیقه
738,738,332
14575293
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
17:35 عصر
کل زمان سفر 42 ساعت و 5 دقیقه
738,738,332
14575293

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کلمبو برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند