ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در DOH
22:50 شب
11:45 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 25 دقیقه
359,77W
04955745
1 توقف در DOH
22:50 شب
19:20 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت
359,77L
04989945
1 توقف در DOH
22:50 شب
05:20 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت
359,359
12053825
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند