ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در DOH
22:50 شب
12:30 ظهر
کل زمان سفر 11 ساعت و 10 دقیقه
359,332
08005185
1 توقف در DOH
22:50 شب
06:25 صبح
کل زمان سفر 29 ساعت و 5 دقیقه
359,788
08039385
1 توقف در IST
15:25 ظهر
15:15 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
321,333
09071291
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
06:25 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 25 دقیقه
333,788
18407707
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
12:30 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 30 دقیقه
333,332
18456847
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند