ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
20:15 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00281500
17:45 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00286300
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00290000
06:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00297500
17:00 عصر
-
00298000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00300000
22:40 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00300000
14:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00300000
20:20 شب
21:50 شب
-
00302900
13:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-7
00307000
12:00 ظهر
-
00310300
07:35 صبح
09:00 صبح
-
00318400
11:25 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00323600
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00325500
10:10 صبح
-
00339000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00339600
10:35 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00349500
13:50 ظهر
15:20 ظهر
-
00355850
09:45 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00376500
20:10 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00386500
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00470000
18:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00556500
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00847800

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند