ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
19:45 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00120000
17:45 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00121900
18:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00124000
15:15 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00130000
17:30 عصر
-
00133000
18:20 عصر
-
00138000
15:40 ظهر
-
00139500
16:20 عصر
-
00140000
18:20 عصر
-
00140000
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-7
00140000
14:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00145000
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00145000
16:20 عصر
-
00148000
06:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00150000
11:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00150000
06:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00151200
10:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00160000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00160000
06:45 صبح
-
00170000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00170000
09:55 صبح
-
00170000
08:50 صبح
-
00170000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00176000
08:50 صبح
-
00178000
06:45 صبح
-
00178000
09:55 صبح
-
00178000
12:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00188000
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00200000
11:15 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00202000
18:35 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00208000
18:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00208000
11:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00208000
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00210000
13:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00220000
08:30 صبح
-
00225000
07:35 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00250000
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00258000
07:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00325500

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند