ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
20:35 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00070000
18:00 عصر
-
00078000
18:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00090000
14:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00095000
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00095000
10:10 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00099000
07:20 صبح
-
00100000
12:30 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00100000
17:35 عصر
-
00100000
07:00 صبح
-
00103000
14:45 ظهر
-
00103000
08:45 صبح
-
00103000
07:20 صبح
-
00108000
11:15 صبح
-
00108000
17:35 عصر
-
00108000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00110000
09:45 صبح
-
00110000
09:45 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00110000
12:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00110000
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00120000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00120000
09:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00120000
18:20 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00128000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00129000
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00130000
10:10 صبح
-
00130000
07:50 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00130000
11:15 صبح
13:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00151200
15:00 ظهر
-
00151200
06:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00151200
17:45 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00151200
18:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00187000
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00268300

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند