ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
05:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00050000
17:25 عصر
-
00055000
14:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00055000
06:10 صبح
-
00055000
11:45 صبح
-
00060000
09:20 صبح
-
00060000
14:15 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-7
00060000
07:20 صبح
-
00060000
10:10 صبح
-
00060000
11:50 صبح
-
00060000
12:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00060000
17:35 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00060000
16:00 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00060000
21:30 شب
-
00060000
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00060000
09:15 صبح
-
00063000
17:25 عصر
-
00063000
09:50 صبح
-
00063000
06:10 صبح
-
00063000
18:00 عصر
-
00067000
07:20 صبح
-
00068000
17:30 عصر
-
00068000
11:45 صبح
-
00068000
10:10 صبح
-
00068000
21:30 شب
-
00068000
18:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00069000
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00075000
16:55 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00080000
11:55 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00088000
07:35 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00090000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00095000
14:50 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00099000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00100000
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00118000
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00120000
06:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00127900
17:45 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00127900
11:15 صبح
13:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00127900
18:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00128000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00150000
16:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۰۰
00185000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند