ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
11:45 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00060000
07:05 صبح
-
00060000
09:10 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00060000
14:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00060000
14:45 ظهر
-
00060000
09:45 صبح
-
00060000
17:25 عصر
-
00060000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00060000
08:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00060000
06:10 صبح
-
00060000
08:05 صبح
-
00060000
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00060000
14:15 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00060000
18:50 عصر
-
00065000
20:00 شب
-
00065000
18:50 عصر
-
00068000
09:45 صبح
-
00068000
18:00 عصر
-
00068000
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00068000
06:10 صبح
-
00068000
17:25 عصر
-
00068000
14:45 ظهر
-
00068000
07:05 صبح
-
00068000
16:55 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00069300
20:20 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00070000
18:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00070000
12:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00075000
22:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00080000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00080000
11:35 صبح
-
00083000
23:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00098000
13:35 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00099000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00100000
19:25 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00110000
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00118000
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00120000
06:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00121900
17:50 عصر
19:35 عصر
-
00123900
11:15 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00123900
18:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00128000
16:15 عصر
-
00185000
13:55 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00188200

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند