ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
06:25 صبح
-
00192500
17:45 عصر
-
00192500
10:40 صبح
-
00196500
18:00 عصر
-
00198000
12:00 ظهر
-
00210600
09:15 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00218000
14:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00220000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00229000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00238000
11:15 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00238000
06:50 صبح
-
00238000
14:30 ظهر
-
00238000
11:45 صبح
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00238000
06:50 صبح
-
00240000
14:20 ظهر
-
00245000
18:50 عصر
-
00245000
18:50 عصر
-
00248000
09:05 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00250000
18:15 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00250000
22:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00250000
06:10 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00250000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00250000
11:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00250000
14:20 ظهر
-
00253000
06:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00257000
18:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00258000
18:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00260000
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00268000
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00280000
15:05 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00283600
14:10 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00300000
18:00 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00306500
18:55 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00308000
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00646500

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند